Zoeken

| Ledenportaal

| Inloggen


Automatisch inloggen
Wachtwoord vergeten?

| Stelling

Als ik een beheersaudit van een zorgverzekeraar krijg dan verwacht ik die te halen?

Motie over vrije tarieven aangenomen

De Tweede Kamer stemde dinsdag 26 april 2016 over drie moties met betrekking tot de invoering vrije prijzen logopedie. De motie van Agnes Wolbert (PvdA) is aangenomen, de andere twee werden verworpen.

Een aantal Kamerleden dienden een motie in als reactie op de zorgen die de NVLF aan hen heeft geuit over het voornemen tot vrije tarieven. In de motie van PvdA-Kamerlid Wolbert verzoekt zij de regering uit te werken hoe in deze nieuwe opbouw van de tarieven aangesloten wordt bij de beroepspraktijk van logopedisten. Deze motie werd vrijwel unaniem aangenomen.

Betekenis motie Wolbert
Wolbert geeft met deze motie aan het eens te zijn met de visie van de NVLF dat invoering van vrije prijzen niet mogelijk is zonder duidelijke randvoorwaarden voor het contracteerproces. De PvdA stelt dat voor 1 juli 2016 bekend moet zijn wat de opbouw van de tarieven is en uit welke clusters ze bestaan, zodat er bij de onderhandelingen tussen logopedist en zorgverzekeraar duidelijkheid is voor beide partijen. Kortom, de minister gaat de NZa vragen een opbouw voor de tarieven op te stellen. De Kamer wordt hier uiterlijk 1 juli 2016 over geïnformeerd. NVLF blijft dit op de voet volgen.

De andere moties
Ook Carla Dik-Faber (ChristenUnie) diende een motie in. Voor stemden: SP, PvdD, GL, D66, 50+, Kuzu/Ozturk, SGP, CDA, CU en PVV. Tegen stemden: VVD en PvdA.
Vóór de motie van Renske Leijten (SP) stemden: SP, PvdD, GL, 50+, Kuzu/Ozturk, CDA en PVV.

De moties van deze Kamerleden kun je nog teruglezen op het Logopedistenforum op Facebook.

Nauw contact
In een reactie op een dankmail van de NVLF reageerden de betreffende Kamerleden met een ‘graag gedaan’, waarbij Wolberts nog een verzoek deed op de hoogte te worden gehouden over het vervolgtraject. In de dagen rondom het debat en de stemming stond de NVLF in nauw contact met de Kamerleden om hen van informatie te voorzien over de visie van de beroepsvereniging ten aanzien van de invoering van vrije prijzen logopedie.