Zoeken

| Ledenportaal

| Inloggen


Automatisch inloggen
Wachtwoord vergeten?

| Stelling

Als ik een beheersaudit van een zorgverzekeraar krijg dan verwacht ik die te halen?

Het laatste nieuws van de NVLF


Nieuwe afspraken tussen NVLF en KP

Registratie en toetsing van intercollegiaal overleg in kwaliteitskring wordt eenvoudiger. Dit is een van de belangrijkste uitkomsten uit de gesprekken die zijn gevoerd tussen de NVLF en het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Lees hier alle uitkomsten.


Kwaliteitscriteria voor 2017 bekend

De gewijzigde kwaliteitscriteria voor 2017 zijn bepaald. De richtlijn Dossiervorming vervangt hierin de richtlijn Verslaglegging. Andere belangrijke aanpassingen zijn de toevoeging van de richtlijn Afasie en een verwerking van de eisen uit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Lees meer


Vrije tarieven: de laatste status

De NZa heeft de onderbouwing voor vrije tarieven logopedie beschreven. De tarieven zijn volgens deze onderbouwing in drie stappen verdeeld. Minister Schippers van VWS had om deze onderbouwing gevraagd naar aanleiding van de motie Wolbert (702, d.d. 21 april 2016). Lees meer.


Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) is per 1 januari 2016 in werking getreden. Deze wet vervangt de Kwaliteitswet zorginstellingen (Kwz), de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz) en een aantal artikelen uit de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet Big). 2016 geldt als een overgangsjaar. Lees meer over de veranderingen.