Nieuws


10 januari 2017

Vragen over vervallen herhaalverwijzing

We krijgen ook veel vragen van leden over de afspraken rondom het vervallen van de herhaalverwijzing. Helaas kunnen we u daarover pas informeren als de landelijke werkgroep administratieve lastenverlichting paramedici hiervoor groen licht geeft.

Er zijn verschillende partijen betrokken bij deze afspraken, zoals paramedische beroepsverenigingen en zorgverzekeraars. De NVLF onderhoudt nauw contact met deze partijen. We hopen u op korte termijn meer te kunnen vertellen.