Aanmelden als lid

Het NVLF lidmaatschap is er voor gediplomeerde logopedisten. Voor bepaalde personen heeft de NVLF een andere categorie binnen het lidmaatschap en gelden er speciale voorwaarden. Een lidmaatschap wordt aangegaan voor een kalenderjaar en kan maandelijks ingaan. 

Om uw aanmelding snel te kunnen verwerken ontvangen we de aanvraag graag compleet. De aanmelding bestaat uit het aanmeldingsformulier uw werkgegevens en een kopie van uw diploma. Deze kunt u mailen naar logopedie@nvlf.nl. 

 

  
    

Aanmelden als gewoon lid

 Aanmeldformulier

Belangrijk! Bij aanmelding van uw lidmaatschap hebben wij uw werkgegevens nodig. Zonder werkgegevens en een kopie van uw diploma kunnen wij u niet registreren als lid. Bent u werknemer in een vrijgevestigde praktijk, dan moet u het formulier Gezondheidszorg invullen.
Maak hier uw keuze:

Werknemer                                                                         Werkgever

 Gezondheidszorg                                                           Vrije vestiging
 Onderwijs


De formulieren kunt u ingevuld versturen aan logopedie@nvlf.nl.

Wijzigen persoonlijke gegevens

 Actualiseringsformulier

Studentlidmaatschap

Voor alle studenten logopedie geldt gedurende de gehele studieperiode een gratis lidmaatschap. Aanmelden: De NVLF ontvangt een overzicht van de Hogescholen van de bij hen ingeschreven studenten. Op basis van deze bestanden worden de studenten door de NVLF per mail aangeschreven. In deze mail (uitsluitend op het emailadres van de Hogeschool) staat een activeringslink om het lidmaatschap te activeren. Pas nadat het lidmaatschap is geactiveerd is er sprake van een actief lidmaatschap. 

Contributiereglement

 contributiereglement 2017

Betalingsvoorwaarden

 Betalingsvoorwaarden

Opzeggen lidmaatschap

Uw lidmaatschap loopt tot het einde van het kalenderjaar waarin u lid bent geworden. Zonder tegenbericht wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd. Als u uw lidmaatschap voor het volgende jaar wilt opzeggen, dient u dit voor 1 november van het lopende jaar met opgaaf van reden, schriftelijk aan ons te melden via logopedie@nvlf.nl.