Beleids- en vergaderstukken

Jaarplan

 Jaarplan 2016

Jaarverslag

 Jaarverslag 2014
 Jaarverslag 2013
 Jaarverslag 2012
 Jaarverslag 2011

Jaarrekening en begroting

 Begroting 2016
 Jaarrekening 2015
 Begroting 2015
 Jaarrekening 2014
 Begroting 2014
 Jaarrekening 2013
 Jaarrekening 2012 
 Begroting 2012
 Jaarrekening 2011

Rapport

 Rapport:'De waarde van logopedie' 
     september 2012
 Samenvatting rapport 'De waarde van logopedie' 

SWOT 2015

 Uitkomst SWOT districtsbijeenkomsten

Meerjarenbeleidsplan

 Meerjarenbeleidsplan 2016-2019
 Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 'Beklemtonen'

  

Onkostennota

 Declaratieformulier kaderleden
 Onkostennota 2015-2016
 Matrix bij Onkostennota 2015-2016


Notities

 Notitie zorgmakelaar (30 januari 2013)
 Notitie tariefdifferentiatie/plusaudit (30 januari 2013)

Position paper

 Logopedie in het cluster 2 onderwijs
 Onderbouwing vanuit de literatuur logopedie in het cluster 2 onderwijs

 
Logopedie in het cluster 3 onderwijs
 
Onderbouwing vanuit de literatuur logopedie in het cluster 3 onderwijs

 Logopedie in het cluster 4 onderwijs
 Onderbouwing vanuit de literatuur logopedie in het cluster 4 onderwijs 

 Logopedie in het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs
 Samenvatting position statement logopedie in het speciaal (basis)onderwijs

 Preventieve logopedie (position statement)
 Samenvatting position statement preventieve logopedie


Verenigingsbestuur

Agenda
 Vergadering 18 juli 2016 
 Vergadering 13 juni 2016
 Vergadering 9 mei 2016
 Vergadering 4 april 2016
 Vergadering 7 maart 2016
 Vergadering 8 februari 2016
 Vergadering 11 januari 2016
 Vergadering 14 december 2015
 Vergadering 23 november 2015
 Vergadering 2 november 2015


Actie- en besluitenlijst

 13 juni 2016  

 

                                       

Ledenraad

Agenda
 Vergadering 27 juni 2016
 Vergadering 23 maart 2016
 Vergadering 26 november 2015
 Vergadering 29 september 2015
 Vergadering 25 juni 2015
 Vergadering 5 maart 2015

Verslagen
 
 Notulen 23 maart 2016 
 Notulen 25 november 2015 

Actie- en besluitenlijst

 23 maart 2016

    

Commissie Vakinhoud


Jaarplan
 
Jaarplan 2016 commissie Vakinhoud

Agenda
 Vergadering 18 januari 2016


Verslag 2016
 Verslag 6 juni 2016
 Verslag 14 maart 2016
 Verslag 18 januari 2016

                       

Commissie Sociaal Economische Belangenbehartiging


Jaarplan 2016
 Jaarplan 2016

Agenda 2016
 Vergadering 21 januari 2016
 Vergadering 31 maart 2016
 Vergadering 23 juni 2016

Verslag 2016
 Verslag 21 januari 2016
 Verslag 31 maart 2016


Commissie PR/Communicatie


Jaarplan
 
Jaarplan 2015 commissie PR/Communicatie

Agenda

 Vergadering 28 januari 2016
 Vergadering 19 mei 2015
 Vergadering 22 januari 2015