Branco van Dantzigprijs


Reglement

Het reglement met de door het Verenigingsbestuur vastgestelde procedure kunt u hier downloaden.

 Branco van Dantzigprijs


Winnaars van de Branco van Dantzigprijs

1993


dr. T. van Luyn-Hindriks
voor de dissertatie Spelling, spraak, en fonemische analyse en oefenboek Spraak- en spellingoefening voor de gevorderde speller

1995

M.J.E.A. Erlings-van Deurse, G.J. Freriks, K. Goudt-Bakker, Sj. van der Meulen,
C.A. de Vries
als werkgroep Verbale ontwikkelingsdyspraxie voor het Dyspraxie programma 

1997

 R. Dharmaperwira-Prins
voor het boek Dysartrie en verbale appraxie

1999

dr. M.W.J.A. Braam-Voeten en M.M. Stokman
voor het woordenschatprogramma

1999

G. de Koning en L. Schlichting
voor het taalprogramma Taalachterstand en Taalverwerving

2001

R. Sevat en I. M.E. Heesbeen
voor de ontwikkeling van het trainingscentrum voor mensen met afasie

2002

L. van den Engel-Hoek
voor het boek Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen

2005

drs H. Kalf
voor het boek Evidence-based logopedie: logopedisch handelen gebaseerd op wetenschappelijke evidentie

 2007

Mies Bezemer, Jan Bouwen, Coen Winkelman
voor het boek Stotteren, van theorie naar therapie

 2009  Bauke Leijenaar, Christa te Winkel
 voor het project Taaldiagnostiek

 

2011

 

 

2013

 

Saakje da Costa
 voor de projecten: Observatie instrument Speekselverlies
                                  Bijzondere zorg voor baby's (boek)
                                  Development of sucking patterns in preterm infants (onderzoek)
                                  Prematuren leren drinken (CD-ROM)

Willy Dijkstra-Buitendijk, Lenie van de Engel-Hoek
Voor het project Articulatie (boek + dvd)