Educatie

De NVLF ziet leren als een blijvend onderdeel van het leven, en vooral ook van het vak logopedie. Het gaat uiteindelijk om de kwaliteit van de logopedische zorg die aansluit bij de vakinhoudelijke ontwikkelingen, maar ook bij de veranderende hulpvraag van de patient / client en de voortdurend veranderende samenleving.
In de praktijk vergroten logopedisten hun deskundigheid met scholingsactiviteiten die zeer uiteenlopen in vorm en inhoud. De NVLF heeft samen met enkele andere paramedische beroepsverenigingen een systeem van kwaliteitsbewaking voor bij- en nascholing ontwikkeld. Hiervoor is de Stichting Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (STADAP) in het leven geroepen. Eén van de doelstellingen van de StADAP is het bewaken van de kwaliteit van bij- en nascholing voor paramedici.
De paramedische beroepsverenigingen hebben de Stichting Accreditatie Deskundig-heidsbevorderende Activiteiten Paramedici (StADAP) in het leven geroepen om het systeem van kwaliteitsbewaking uit te voeren.

Eén van de taken van de StADAP is het bewaken van de kwaliteit van bij- en nascholing voor paramedici. De StADAP kan op aanvraag scholingsactiviteiten van een kwaliteitskeurmerk voorzien. Voor de individuele beroepsbeoefenaar is het duidelijk dat hij te maken heeft met een goedgekeurde scholingsactiviteit. De bij- en nascholingen worden beoordeeld aan de hand van criteria die gezamenlijk door de paramedische beroepsverenigingen zijn opgesteld.

StADAP verleent een kwaliteitskeurmerk voor bij- en nascholingsactiviteiten die door scholingsaanbieders en paramedische beroepsverenigingen worden georganiseerd. Ook kunnen nascholingsactiviteiten en andere deskundigheidsbevorderende activiteiten, door paramedici voor paramedici, een kwaliteitskeurmerk krijgen.
Voor meer informatie over het accrediteren van scholing klik hier of ga naar de website van de Stichting Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (www.accreditatie.nu).