Hogescholen

Hogeschool

Plaats

Link

Fontys Paramedische Hogeschool Eindhoven  
Hanzehogeschool Groningen Groningen  
Hogeschool Zuyd Heerlen  
Hogeschool Arnhem en Nijmegen HAN Nijmegen  
Hogeschool Rotterdam e.o. Rotterdam  
Hogeschool Utrecht Utrecht  
Hogeschool Windesheim Zwolle  
Hogeschool Windesheim Flevoland Almere

 Informatie over stageovereenkomst
 Werken als logopedist zonder diploma

 

Drie voormalig logopediestudenten van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen hebben de Bachelor Logopedieprijs 2014 in de wacht gesleept. Lotta Finck, Jennifer Plank en Yvonne Schreiber schreven de winnende afstudeerscriptie Op activiteiten gebaseerd therapieconcept voor kinderen met verworven afasie. De bekendmaking vond plaats 31 oktober tijdens het NVLF-jaarcongres.

Verworven afasie bij kinderen kan tot problemen bij activiteiten en dus tot problemen in de participatie leiden. Een op het kind en op de omgeving gerichte therapie op activiteitenniveau kan hierbij ondersteunend werken. De ICF is een geschikte tool om optimale participatie te waarborgen. ICF is een classificatie voor het beschrijven van het functioneren van mensen inclusief factoren die op dat functioneren van invloed zijn.

Hoewel de ICF al regelmatig door logopedisten wordt ingezet, bestaat er nog geen therapieconcept voor verworven kinderafasie. Om dit gemis op te heffen hebben de prijswinnaars een systematische literatuurstudie uitgevoerd om relevante therapieconcepten voor volwassenen én voor kinderen te vinden. Het resultaat is een ICF gestuurd therapieconcept.

Er waren inzendingen van logopedieopleidingen van de Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Fontys Hogeschool Eindhoven, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Windesheim Zwolle.

De Bachelor Logopedieprijs werd voor de negende keer uitgereikt. De beroepsvereniging van logopedisten NVLF en het landelijk Studierichtingsoverleg Logopedie (SRO-Logopedie) hebben de prijs in 2006 in het leven geroepen voor een bijzonder verdienstelijk afstudeerproject, dat door studenten logopedie in het kader van hun bacheloropleiding is geschreven. Deze prijs vormt een extra stimulans voor pas afgestudeerde logopedisten en geeft een zetje aan het werkveld om onderzoeksresultaten naar de praktijk te vertalen.

Winnaars Bachelor Logopedie Prijs 2006-2013

 
Masters

De HBO-bachelor opleidingen worden onderverdeeld in een major- en een minorfase. De majorfase leidt je breed op voor je toekomstige beroep. De minorfase geeft de mogelijkheid toe te spitsen op bepaalde onderwerpen. Door een minor te volgen bij een andere opleiding dan die van je major, kun je je beroepsperspectieven verbreden of jezelf juist specialiseren.

Producten studenten

Voor scripties, verslagen en rapporten van studenten, klik hier