Instrumenten

Maatschappelijke tendensen, ontwikkelingen in de gezondheidszorg en het onderwijs, en de positionering van de logopedist stellen steeds nieuwe eisen aan het logopedisch handelen. Logopedisten moeten in toenemende mate hun handelen expliciteren, verbeteren en verantwoording afleggen voor gemaakte keuzes. Kwaliteitsinstrumenten kunnen de logo-pedist hierbij helpen.

Allereerst zijn er de kwaliteitsinstrumenten gericht op de inhoud van inhoud van het logopedisch werken. Ze kunnen direct te maken hebben met het uitvoeren van een behandeling, maar ook met de manier waarop u zichzelf als logopedist dient te gedragen. Voorbeelden zijn het beroepsprofiel, de logopedische standaarden en richtlijnen.

Daarnaast heeft de NVLF kwaliteitsinstrumenten ontwikkeld die specifiek gericht zijn op het verbeteren van de praktijkvoering. Denk hierbij aan de kwaliteitstoets en de criteria vanuit patiëntenperspectief.

Naast kwaliteitsinstrumenten zijn er de verbetermethoden, zoals intervisie en SMART doelen stellen. Deze methoden kunnen in kwaliteitskringen gebruikt worden om intercollegiaal overleg te structureren en concretiseren.

Voor meer informatie klik hier (ikbenlogopedist/Kwaliteit/Instrumenten).

Richtlijnen 

Voor de definitie van een richtlijn, klik hier

Inhoudelijke richtlijnen

Procesmatige richtlijnen

Zorgstandaarden

Op de volgende pagina vindt u de  beschikbare zorgstandaarden.

Kwaliteitstoets

De NVLF heeft het initiatief genomen om de kwaliteitstoets logopedie te ontwikkelen. Een kwaliteitstoets is een kwaliteitsinstrument dat de kwaliteit van processen, producten en diensten rondom logopedie inzichtelijk maakt. Dit gebeurt met een onafhankelijkonderzoek (ook wel ‘audit’ genoemd) op basis van vooraf vastgestelde criteria.

De kwaliteitstoets is bedoeld voor logopedisten die werken met een eerstelijns contract.

Niet-leden en andere belangstellenden kunnen de criteria kwaliteitstoets opvragen bij de NVLF. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar logopedie@nvlf.nl.