Kwaliteit

De NVLF staat borg voor hoogstaande logopedische zorg. Het aantal initiatieven dat gericht is op de kwaliteit van de zorg, is talrijk. De beroepsgroep stelt zich actief op om logopedische zorg van een hoog niveau te kunnen bieden. Zo stimuleert de NVLF deelname aan kwaliteitskringen, registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici of het opdoen van kennis.
Nog meer informatie over kwaliteit kunt u vinden op ikbenlogopedist.nl in het menu Kwaliteit.  


Stemmen in de logopedie from NVLF on Vimeo.