Kwaliteitsregister

Negen paramedische beroepsverenigingen, waaronder de NVLF, hebben het Kwaliteits-register Paramedici opgezet met steun van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Het doel van registratie is het herkenbaar blijven als paramedicus en logopedist, het stimulerren van kwaliteitsbevordering en het zichtbaar maken van specifieke deskundigheid aan het publiek, verzekeraars en werkgevers.

Logopedisten vergroten hun deskundigheid met scholingsactiviteiten die zeer uiteenlopen in vorm en inhoud. De richtlijnen die de relevantie en het niveau van scholing beschrijven, helpen je als logopedist bij het beoordelen of de scholing van jouw keuze punten oplevert.

De stichting Kwaliteitsregister Paramedici (STKP) heeft een regeling voor herintreders vast-gesteld. Onder deze regeling vallen logopedisten die twee tot en met vijf jaar niet gewerkt hebben, weer aan het werk willen en zich periodiek willen herregistreren.

Voor algemene informatie over het Kwaliteitsregister: www.kwaliteitsregisterparamedici.nl

 Kwaliteitscriteria 2015 - 2020
 Kwaliteitscriteria 2010-2015 en voorbeelden logopedie
 Toelichting Leren van Werken
      In de kwaliteitscriteria 2010 – 2015 wordt ‘Leren van werken’ als één van de
      mogelijkheden genoemd waarmee logopedisten punten kunnen halen.. Deze
      informatie geeft u meer inzicht in de activiteit ‘Leren van werken’
 Kwaliteitscriteria 2005-2010 (herziening 2008)
 Bijlage bij kwaliteitscriteria 2005-2010
 Dispensatie- en herintredersregeling KP
 Wanneer herregistreren?

Heeft u vragen of opmerkingen over het kwaliteitsregister? Klik hier voor het reactieformulier.