NPI-service

 NPi-service voor 10 thema's.

  • per jaar 24 Nederlandstalige referaten van recente (inter)nationale wetenschappelijke artikelen dus voor alle thema's 240 referaten per jaar;
  • per artikel een vertaalslag naar de praktijk door één van de 26 thema-experts;
  • voor het thema relevante nieuwsberichten, geselecteerd uit de dag- en weekbladen, zorgmedia en nieuwssites;
  • per thema 1 x per jaar een geaccrediteerde digitale toets gebaseerd op de referaten; slaagt u voor deze toets, dan verdient u twee accreditatiepunten;
  • per thema 1 x per jaar een webcast door een thema-expert.

De gratis versie

U ontvangt per gekozen thema acht maal per jaar de dag- en weekbladattenderingen, alsmede andere wetenswaardigheden op het desbetreffende thema.
Schrijf hier in voor de gratis versie.

De pro-versie

U ontvangt naast de dag- en weekbladattenderingen per gekozen thema:

  •  acht maal per jaar drie Nederlandstalige samenvattingen van een wetenschappelijk artikel (per jaar dus 240 referaten);
  •  per referaat een vertaalslag naar de praktijk door thema-experts;
  •  jaarlijkse webcast van een thema-expert in het voorjaar;
  •  geaccrediteerde toetsen (1 per jaar in het voorjaar; minimaal 2 accreditatiepunten) op basis van de referaten

Voor de referaten, de webcasts en de toetsen moet worden ingelogd met een e-mailadres en een wachtwoord dat u heeft aangemaakt bij MijnNPi.nl