Over NVLF

Wie wij zijn

De NVLF is de beroepsvereniging van en voor logopedisten. De vereniging telt 5000 leden. De vereniging behartigt de collectieve en individuele belangen van de leden werkzaam in loondienst in het onderwijs en de gezondheidszorg en van leden die zich als zelfstandig logopedist hebben gevestigd. De NVLF stelt zich daarnaast ten doel het vakgebied logopedie en de kwaliteit van het logopedisch handelen voortdurend te verbeteren. De kerntaken van de NVLF zijn belangenbehartiging en kwaliteit.

Meer over de NVLF, het verenigingsbestuur, de statutaire commissies, zie onder verenigingsstructuur.

Wat wij doen

De belangenbehartiging van de NVLF vindt plaats door overleg en onderhandeling, lobbyactiviteiten en beïnvloeding op allerlei niveaus en op verschillende manieren. De NVLF treedt actief in contact met politici, ambtenaren, beleidsmakers, bestuurders in de zorg en andere beslissers.
Wij onderhouden contacten met departementen, andere (para)medische beroeps-verenigingen, onderzoeksinstituten, hoger en wetenschappelijk onderwijs, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en talloze andere organisaties die structureel of incidenteel van belang kunnen zijn voor het vakgebied logopedie of de positie van logopedisten.

De NVLF zet de logopedie bij een breed publiek op de kaart; door persberichten en contacten met andere media, publiekscampagnes (zoals bijvoorbeeld Kind en Taal, Dag van de Neurologie etc.) Daarnaast worden contacten onderhouden met werkgroepen, verenigingen en andere organisaties waarin logopedisten regionaal of op basis van een bepaald vakgebied samenwerken. 

Door middel van aansluiting bij CMHF (onderwijs) en FBZ (gezondheidszorg) hebben leden invloed op het collectief overleg in hun sector. Ook is voor deze leden een afspraak gemaakt over juridische ondersteuning bij individuele problemen. De NVLF adviseert en ondersteunt, soms zelfstandig soms in samenwerking met één van de partners van de NVLF,  de vrijgevestigde logopedisten bij alle vraagstukken rondom hun praktijkvoering en ondernemerschap. 

Klik hier voor de activiteiten van de NVLF.

De NVLF voert een modern en innovatief kwaliteitsbeleid

Wij nemen deel aan onderzoeken die relevant zijn voor de logopedie,  en richtlijn- en protocolontwikkeling. De NVLF werkt daarbij samen met universiteiten en hogescholen. De NVLF onderhoudt een eigen, uitgebreid netwerk van kwaliteitskringen waarin collegiale uitwisseling plaatsvindt. De NVLF participeert in het bestuur van het kwaliteitsregister paramedici.

De NVLF volgt alle ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitsbeleid in de zorg en onderwijs op de voet, informeert leden over de gevolgen en reageert waar nodig op die ontwikkelingen door eigen onderzoek en beleidsontwikkeling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderwerpen als certificering, kwaliteits- of prestatie-indicatoren, patiëntervaringen, patiëntveiligheid etc. Onderwerpen die voor iedere logopedist van belang zijn of kunnen worden. Meer hierover vindt u op de pagina Kwaliteit. Klik hier.

<< Geschiedenis NVLF >>

<< Contacten internationaal>>