NVLF register

De NVLF kent een aantal registers die zijn ingesteld om een bepaalde logopedische behandeling, die afwijkt van de gangbare half-uursbehandeling, te kunnen declareren.

Deze registers zijn:

  1. Afasie
  2. Hanen-ouderprogramma
  3. Integrale zorg stotteren
  4. Preverbale logopedie (eten en drinken)
  5. Stotteren
  6. Dyslexie

Het instellen van de eerste vijf registers is verbonden aan de beleidsregels van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), waarin de nieuwe aanspraken voor de logopedie zijn vastgelegd. De registers zijn samen met Zorgverzekeraars Nederland tot stand gekomen. Het register voor dyslexiebehandelaars is destijds ingesteld vooruitlopend op de vergoedingsregeling voor de diagnostiek en behandeling van ernstige dyslexie. Als logopedist kunt u zich inschrijven voor een register als u voldoet aan de criteria van een register. Hieronder staan de documenten die u nodig hebt bij de registratie in een NVLF register.

 Reglement NVLF registers
 
Procedure opstellen criteria registers

Dispensatieregeling NVLF registers

Logopedisten die door bijzondere omstandigheden niet kunnen voldoen aan de gestelde criteria voor herregistratie kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van een dispensatieregeling voor de registers van de NVLF. 

 Dispensatieregeling


Afasie

Registratie 2017-2021
 Criteria 2017-2021


Registratie 2012-2016
 Criteria registratie 2012-2016
 Inschrijfformulier registratie 

  

Herregistratie 2017-2021
 Criteria herregistratie 2017-2021


Herregistratie 2012-2016
 Criteria herregistratie 2012-2016
 Inschrijfformulier herregistratie


Groepstherapie integrale zorg stotteren

Registratie 2015-2019
 Criteria registratie 2015-2019
 Inschrijfformulier registratie
Herregistratie 2015-2019
 Criteria herregistratie 2015-2019    
 Inschrijfformulier herregistratie


Stotteren

Registratie 2016-2020
 Criteria registratie 2016-2020
 Inschrijfformulier registratie 
 Herregistratie 2016-2020
     Criteria herregistratie 2016-2020
     Inschrijfformulier herregistratie


Hanen-ouderprogramma

Registratie
 Criteria registratie
 Inschrijfformulier registratie/herregistratiePreverbale logopedie


Registratie 2016-2020
 
Criteria registratie 2016-2020
 Inschrijfformulier registratie

    Herregistratie 2016-2020
     Criteria herregistratie 2016-2020
    
 Inschrijfformulier herregistratie


Dyslexie

Registratie 2016-2020
 Criteria registratie 
 Inschrijfformulier registratie
      Herregistratie 2012-2016
    
Criteria herregistratie 
    
Inschrijfformulier herregistratie

 


Heeft u een vraag of opmerking over NVLF Registers? Klik dan op het reactieformulier hieronder.

 Reactieformulier