Ledenservice praktijkwebsite

De ervaring leert dat veel logopedisten het complex vinden om zelf een website te ontwikkelen of relatief kostbaar om deze te laten bouwen.

De vereniging beseft dat deze diensten reeds worden geboden, maar zag dat er een service ontbrak met eigenschappen die het juist voor logopedisten aantrekkelijk maakt om zich op Internet te presenteren:

 • Maken en onderhouden van een eigen website door de logopedist zelf
  Voor een onervaren gebruiker is het door middel van zogenaamde 'wizards' (reeks vragen die de gebruiker moet beantwoorden) mogelijk om in 15-30 minuten een representatieve website te bouwen
 • Een website die standaard al over logopedische informatie beschikt voor communicatie naar (potentiële) cliënten
  In NVLF verband ontwikkelde teksten/informatie over logopedie, logopedische praktijk, stoornissen, alternatieve informatiebronnen, e.d. Deze behoeft de website eigenaar dus niet meer zelf te ontwikkelen
 • Relatie met de beroepsvereniging die de professionaliteit van haar leden-logopedisten onderstreept
  En tot uiting komt in de lay-out, gebruik van logo's en 'links' naar campagnes (zoals Kind en Taal, Ken je Stem). Alles door de eigenaar van de website instelbaar.

Het NVLF verenigingsbureau heeft in 2008 om die reden het webdesign bureau MijnPraktijk Webservices gevraagd om een voor NVLF logopedisten specifieke en op basis van bovengenoemde wensen toegesneden website en email service te ontwikkelen. De service is gepresenteerd tijdens het jaarcongres 31 oktober 2008. Een groep collega logopedisten is toen uitgenodigd om met deze nieuwe service een eigen website in te richten. Op basis van hun ervaringen zijn de handleidingen en programmatuur verder geoptimaliseerd.
In de eerste helf van 2014 zal inmiddels de derde versie van het systeem worden gelanceerd.

Met de ledenservice praktijk website kunt u...

 • zelf eenvoudig en in ca 15 tot 30 min. een representatieve website inrichten waarmee u zich presenteert op internet
 • met een eigen domeinnaam (bijv. logopedie-pieterse.nl, logopediepraktijk-woerden.nl)
 • email uitwisselen via die domeinnaam
 • eventueel later als 'gevorderde' uw website verder naar eigen inzicht bijwerken en perfectioneren
 • selectief op uw praktijk website gebruikmaken van informatie en campagnes van de NVLF
 • laten zien dat u lid bent van de beroepsvereniging NVLF
 • gebruikmaken van nieuwsflitsen van de NVLF en andere aanbieders en deze op uw website publiceren
 • en u krijgt ondersteuning van de MijnPraktijk Helpdesk
 • en tegen een scherp tarief van 12,50 euro per maand. 

Meer informatie

Of ga naar logopedie.mijnpraktijk.com voor een volledig en gedetailleerd overzicht van deze ledenservice.