Registers

Kwaliteitsregister Paramedici

Binnen de logopedie zijn er verschillende registers waarin een logopedist, indien hij/zij voldoet aan de gestelde criteria, zich kan laten registreren. Denk hierbij aan het kwaliteitsregister paramedici. Dit register is ondergebracht bij de Stichting Kwaliteitsregister Paramedici (STKP).

NVLF registers

Daarnaast zijn er het register afasie, het register dyslexie, het register groepstherapie integrale zorg stotteren, register Hanen, register preverbale logopedie, register stotteren. De laatste zes registers zijn opgericht door de NVLF en worden ook wel de ‘NVLF registers’ genoemd.

Leden in NVLF register

De overzichten van geregistreerde leden in de verschillende NVLF-registers, vindt u in dit menu.